קניין רוחני

 

הודות לרקע החזק שלנו בליטיגציה סורוקר אגמון נורדמן ריבה מסוגלת להעניק יעוץ מתוך מבט ייחודי על האופן שבו יש להגן על הקניין הרוחני של לקוחותיה. משרדנו יפעל להעריך, לנתח, לנסח להגיש, ולאכוף זכויות הקניין הרוחני של לקוחותינו. עיסוק המשרד בליטיגציה בנושאי קניין רוחני מאפשרת הסתכלות רחבה ושונה בהגשת בקשות להגנה על קניין רוחני אל מול אתגרים עתידיים.

  • הקניית קניין רוחני
  • עריכה, הגשה וניהול של פטנטים, סימני מסחר, עיצובים וזני מטפחים
  • בקשות על אתר
  • הליכי התנגדות והתערבות בפטנטים, עיצובים וסימני מסחר
  • טיפול בעדכונים וביטולים של קניין רוחני
  • סכסוכי בעלות
  • הליכי החזרה לתוקף
  • הליכי הארכת תוקף
  • רשיונות כפיה
  • הליכי ערעור

סורוקר אגמון נורדמן ריבה מייעצת ומטפלת בכל ההיבטים של השגת קניין רוחני אל מול משרדי הפטנטים בישראל, בארה"ב ובסינגפור וזאת בכל הקשור בבקשות לפטנט, עיצובים או סימני מסחר, סכסוכי בעלות, ערעורים, הארכת טווח של הגנה או כל עניין אחר הקשור לקניין רוחני.

סורוקר אגמון נורדמן ריבה מציעה מומחיות ייחודית בתחומי עיצוב וסימני מסחר. הניסיון הרב של המשרד והעיסוק בליטיגציה ועסקאות קניין רוחני מאפשרים הבנה עמוקה ויעוץ בנושאי שמירה על זכויות הקניין הרוחני של לקוחותינו ועל רמת ההגנה אשר ניתן לקבל. בהקשר של עיצובים וסימנים מסחריים, הידע מאפשר לנו לתמוך בתהליך המיתוג ועיצוב הזהות התאגידית של לקוחותינו.

לוגו (סמלילים), סיסמאות ובאנרים של חברה הם מרכיבים חיוניים בכל אסטרטגיית שיווק ותדמית ארגונית והידע והנסיון של משרדנו בתחום מאפשר מתן יעוץ חשוב בשמירה על תדמית החברה והמוניטין שלה, תוך הבטחת הייחודיות שלה מול המתחרים.

 

הגישה הייחודית שלנו לשמירה והגנה על זכויות קניין רוחני לאור הפסיקה והליכי מחלוקת אחרים, מבטיחים יתרונות משמעותיים ללקוחותינו בניהול תיק הקניין הרוחני שלהם. החבילה ההוליסטית שלנו בנושא קניין רוחני משמשת לשיפור עסקיהם של לקוחותינו באופן משמעותי.