עדית לוי

כספים

"תהיה נאמן לעצמך"

  • פרקטיקה

    שמירת ספרים, פיננסים, חשבוניות, חשבונאות

  • השכלה